Hudobná skupina POHODA LIVE z východného Slovenska.

Kapela

Hudobná skupina POHODA Live z Lukačoviec pri Humennom funguje od roku 2004. Zakladajúcimi členmi tejto kapely bola bratská zostava: Jozef Jeňo, Lukáš Jeňo, Matúš Jeňo.

Kapela

Hudobná skupina "Pohodalive" z Lukačoviec pri Humennom funguje od roku 2004. Zakladajúcimi členmi tejto kapely bola bratská zostava : Jozef Jeňo, Lukáš Jeňo, Matúš Jeňo. Po niekoľkých personálnych zmenách na poste klávesáka túto pozíciu zastupuje Martin Onderišin. Základným charakteristickým znakom našej kapely je "live" /živá/ produkcia hudby. Vo svojej produkcii nepoužívame žiadne nahrávky z MiniDisc zariadení, podkladové nahrávky ani žiadne MIDI súbory.

Všetci členovia kapely sa svojmu remeslu venujú profesionálne, to znamená, že sú absolventmi škôl s umeleckým zameraním / Konzervatóriá, Akadémia umení, VŠMU,  Pedagogická fakulta / v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave. Členovia kapely vyučujú na umeleckých školách, strednej pedagogickej škole a Konzertavóriu.  Tiež sa títo členovia venujú aj vlastnej tvorbe v kapele "Jeno´s Brothers" www.jenosbrothers.sk .

Odohrali sme už niekoľko stoviek rôznych spoločenských akcií. Hrávame svadby, plesy, stužkové slávnosti, firemné akcie.

Kontakt

Ak máte záujem o vystúpenie našej kapely na Vašej akcii neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

Ak máte záujem o vystúpenie našej kapely
na Vašej akcii neváhajte nás kontaktovať:

tel.č.: 0915 897 246, 0902 239 062, 0908 020 055

email: booking@pohodalive.sk